Wat is Sense4Baby

Sense4Baby™ is een draadloos en draagbaar prenataal bewakingssysteem dat hoogrisicozwangerschappen kan bewaken. Het systeem maakt gebruik van een innovatief en klein op het lichaam gedragen cardiotocografieapparaat dat via Bluetooth in verbinding staat met een smartphone of tablet. Gegevens over moeder en foetus worden overgebracht naar een beveiligde database, die op afstand wordt geopend en beoordeeld door een verloskundig specialist.